İnsanlık Kendini Komünizmde Özgürleştirecektir!

Rosa ve Karl’ın çağrısı:

15 Ocak 1919’da Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg Berlin’de sosyal demokrat imparatorluk savunma bakanı Noske’nin verdiği emirle imparatorluk askerleri tarafından katledildiler. 1918 Kasım Devrimi Alman burjuvazisinin çıkarlarını savunan sosyal demokrat Ebert/Scheidemann hükûmeti tarafından boğuldu. 1919 Ocak ayında proleter devrimci işçilerin ve onun önderlerinin ayaklanması kanla bastırıldı. Bunun hemen iki hafta öncesinde, 30 Aralık 1918’de, Rosa ve Karl’ın ısrarlı çabaları ile Almanya Komünist Partisi (KPD) kurulmuştu.