UKRAYNADA HALKLARIN KATLİAMINI DURDURUN !

EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI MÜCADELE EDELİM !

Aylardır NATO’nun geliyor, gelecek diye beklediği, açıkça kışkırttığı; Rusya’nın hazırlandığı ve açıkça ilen ettiği gerçekleşti. Ukrayna’nın doğusunda yıllardır süren savaş yeni bir boyut kazandı. 22 Şubat’ta kendini Rus emperyalizminin bugünkü Çar’ı gibi gören ve davranan Putin, Rusya devletinin Ukrayna’nın Donbass bölgesinde, kendi kendilerini “bağımsız demokratik cumhuriyet”ler olarak tanımlayan Luhansk ve Donetzk’i devlet olarak tanıdığını ilan etti. Aynı anda Rusya ile bu “bağımsız” devletler arasında karşılıklı dostluk ve dayanışma anlaşmaları da imzalandı. Bu aslında şunun ilanı idi: Rusya bundan böyle Ukrayna’da yıllardır süren savaşta yalnızca Luhansk ve Donetzk’ de silahlandırdığı, eğittiği,donattığı temsilcileri üzerinden dolaylı olarak yer almakla yetinmeyecek, artık Rus ordusu üzerinden Ukrayna’daki savaşa doğrudan katılacak.

Söylediğini yaptı Rusya! 24 Şubat’ta Putin, tabii Luhansk ve Donetzk devlet yönetimlerinin resmi yardım çağrısı üzerine, Rus ordusuna “Ukrayna’daki kardeşlerimize yardım” için hareket emrini verdi. Rus ordusu bir çok cephede Ukrayna topraklarına girdi. Askeri hedefler, sivillere yönelik “yan zarar”lar gözetil-meksizin havadan ve karadan bombalanmaya başlandı.

Rusya için Ukrayna’nın doğusunda, Donbass bölgesindeki iki “bağımsız devlet”, Ukrayna egemenleri ve onların efendisi konumundaki batılı emperyalist güçler açısından Ukrayna’nın doğusunda “ayrılıkçı teröristler” tarafından işgal edilmiş Ukrayna toprağıdır. Ukrayna ordusu ve adeta onun vurucu gücü gibi hareket eden kimi Ukraynalı faşist askeri örgütlenmeler sekiz yıldır bu “ayrılıkçı bölgeleri” “teröristlerden temizlemek” ve buralarda Ukrayna devletinin egemenliğini yeniden kurmak için savaş yürütüyor. Ukrayna egemenleri ve batılı emperyalistler açısından “teröristlere karşı savaş olarak tanımlanan şey, Kremlin’deki yöneticiler açısından Ukrayna’nın doğusunda “Rusça konuşan insanlara karşı girişilen ve artık “göz yumulmayacak” olan bir “soykırım savaşı” dır.

Savaşta ilk ölen Hakikattir!

Savaş, savaş araçları ile izlenen siyasetten başka bir şey değildir!

Ukrayna’da süren savaşın siyaseti, savaşın her iki tarafı açısından da emperyalisttir!

Hakikat şudur:Ukrayna’da şimdi sertleşerek süren savaş değişik emperyalist güçlerin çıkarları için sürdürülen bir savaştır.

Savaş taraflarından biri Rusya’dır.Rusya’nın Ukrayna’ya doğrudan müdahalesi Çin, Kazakistan, Venezüella, Brezilya, Nikaragua vb. ülke yönetimleri tarafından, “Rusya’nın güvenlik kaygıları” ile gerekçelendirilerek haklı bulunmaktadır. Rusya şimdi emperyalist güçler arasında açıkça yürüyen dünyayı yeniden paylaşım dalaşında, sosyal emperyalist kamp dağılmadan önceki döneminde emperyalist büyük güçler arasındaki öne çıkan pozisyonuna yeniden kavuşmanın peşinde koşuyor. Burada en büyük güvencesi olağanüstü büyük askeri gücü. Rusya, Sovyetler Birliği olarak, 1956 sonrasında, Sovyetler Birliği ve onunla birlikte “Doğu Bloku” çökene kadar sosyal emperyalist bir güçtü.

O 1990-2000 arasındaki on yıllık dönemde etki alanlarının önemli bir bölümünü batılı emperyalist rakiplerine kaptırdı. Batılı emperyalist güçler bu dönemde sosyal emperyalist Rusya’nın Doğu Avrupa’daki etki alanlarının önemli bölümünde egemen hale geldiler. Saldırgan NATO Askeri paktı bu dönemde doğuya doğru önemli ölçüde genişledi. 2000’li yılların başından itibaren yeniden güçlenmeye başlayan Putin-Rusya’sı için Belarus ve Ukrayna batılı emperyalist güçlerin aşmaması gereken kırmızı çizgi haline geldi.

Rusya’nın Ukrayna’daki güncel siyaseti öncelikle NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemesini engellenmeye yönelik bir siyasettir. Eğer mümkün olursa bütün Ukrayna üzerinde kendi egemenliğini yeniden kurmak da tabii bu siyasetin bir parçasıdır. Ukrayna rejiminin Donbass bölgesinde “yaptığı soykırıma son vermek” gibi gerekçelendirme ve açıklamalar, savaş propagandası yalanlarından başka bir şey değildir. Rusya’nun Ukrayna’daki savaşı, Rus burjuvazisinin çıkarları için savaştır.

Savaş taraflarından diğeri görünürde Ukrayna devletidir. Görünürde Rusya Ukrayna’ya karşı savaşmaktadır. Görünürde “Ukraynalılar” devletsel egemenlikleri,bağımsızlıkları, kaderlerini tayin ve top-rak bütünlüğü için savaşmaktadır. Evet hatta onlar “diktatörlüğe karşı” “demokrasi” için savaşmaktadırlar. Bütün batılı emperyalist dünyanın hükümet sözcüleri, güya hükümetlerden bağımsız Sivil toplum kuruluşları, partiler ve medya her gün bunları etkin bir propaganda kampanyası ile emekçilerin beynine işliyor. Yürüyen savaşın gerçek niteliğinin ne olduğu, savaşın karakterinin ne olduğu bağlamında bütün bunlar aslında Savaş propaganda yalanları kategorisi içindedir.

Çünkü yürüyen savaş gerçekte yalnızca Rusya/Ukrayna arasında bir savaş değildir. Gerçekte savaş batılı emperyalist güçlerle Rusya arasında bir savaştır. Savaş ABD’nin başını çektiği NATO ile Rusya arasında bir savaştır. Ukraynalılar bu savaşta batılı emperyalist güçlerin, bunun yanında tabii Ukrayna burjuvazisinin de çıkarları için ön saflara sürülen kurbanlardır. Son sekiz yılda batılı emperyalist güçler tarafından gerçekleştirilen muazzam silahlandırma, muazzam boyutlarda finansal destek, açık kışkır-tmalar ve provokasyonlar olmasa bu savaş olmazdı. Bu savaştan batılı emperyalist güçler , başta da ABD dne bekliyor, ne umuyor? Batılı emperyalist güçler yeniden güçlenen emperyalist büyük güç Rusya’yı bu savaşla her şeyden önce ekonomik olarak zayıflatmak, gelişmesini durdurmak istiyor. Bu amaçlarını da yüksek sesle dillendiriyorlar “Putin bunun bedelini ağır ödeyecek”. “Bu Putin rejiminin sonunun başlangıcı olacak” vs. Batılı emperyalist ittifak içinde ABD’ nin bu savaşta “Putin’i cezalandırma” nın ötesine geçen kendine özgün çıkar hesapları var. ABD “Atlantik İttifakı” adı verilen haydutlar ittifakı içinde kendi öncü konumunu pekiştirmek ve genişletmek istiyor. Giderek gelişen Moskova/Pekin eksenini azami ölçüde zayıflatmak istiyor. Çünkü ABD’nin dünya hegemonyası dalaşında esas rakibi ve “baş düşmanı” Çin.

Ukrayna’daki savaş, ABD dışındaki diğer batılı emperyalist güçlerin kendi emperyalist çıkarları nedeniyle ABD’den bağımsız bir çizgi izlemelerini zorlaştırıyor. Örneğin bu savaş batılı emperyalist “ittifak güçleri” içinde savaş öncesinde Kuzey akımı-2 projesi üzerine yürüyen tartışmaları bıçak gibi kesti, sonlandırdı. ABD emperyalizminin en başından beri karşı olduğu bu proje, Rusya ile birlikte projenin sahibi olan Alman emperyalistleri tarafından şimdilik dondurulmak zorunda kaldı. Almanya, Fransa, AB bu savaş sayesinde yine ABD’nin arkasında hizaya girdiler. Ukrayna’da yürüyen savaş emperyalist güçler arasında bir savaştır. Bu savaş bugün dünyada yürüyen yeniden paylaşım dalaşının bir parçasıdır.

Bu savaş bütün ülkelerin işçi sınıflarına karşı bir savaştır! Bu savaş emekçilere, bu emperyalist savaşta birbirlerine karşı kışkırtılan ve emperyalist çıkarlar için kullanılan halklara karşı bir savaştır.

Biz Ukrayna’da halklara yönelik katliamları lanetliyoruz!

Biz halklar için, Halklar arasında barış istiyoruz!

Fakat bu emperyalizmin hüküm sürdüğü bir dünyada mümkün değildir!

Kapitalizm, emperyalizm savaş demektir!

Barış isteyen, kapitalizme karşı mücadele etmek zorundadır!

24 Şubat 2022

info@bolsevikparti.org | bolsevikparti.org

trotzalledem.org | trotzalledem1@gmx.de

V.i.S.d.P. H. König, Kafkastr. 56, 50829 Köln